جهت استفاده از سامانه آنلاین معاملات کارگزاری بانک پاسارگاد روی موبایل، می توانید اپلیکیشن این سامانه را از لینک های زیر بارگزاری فرمایید.

PASARGAD TRADERسامانه آنلاین کارگزاری بانک پاسارگاد